فرم ثبت فروشگاه

همشهریان عزیز بندرکنگ فراموش نکنیم در شرایط فعلی، کسب‌ و کارهای الکترونیکی همانند سایر گروه‌های جامعه می‌ توانند با همدلی و حمایت از یکدیگر دوران گذار از این بحران را با آسیب های کمتری طی نمایند. به طور مثال می‌ توان به استفاده از ظرفیت کسب ‌و کارهایی که در شرایط فعلی دچار مشکل شده‌اند با ایجاد بستری مناسب تحت عنوان تولک با همیاری و تعامل مناسب همشهریان عزیز، این بحران پشت سر گذاشته شود.

بستن
مقایسه